top of page

Samenstelling van de groep

 

Er is één groep van maximaal 16 peuters. Op deze groep zijn 2 gediplomeerde leidsters met VVE aanwezig (afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijden van de kinderen). Voor de groepssamenstelling wordt er voldaan aan het beroepskracht-kind-ratio zoals in de Wet kinderopvang is aangegeven. Wanneer de Wet Kinderopvang het toelaat dat er 1 beroepskracht op de groep mag staan, dan gaat het vier ogen principe in.

 

Naast de gediplomeerde beroepskrachten kunnen er ook stagiaires ingepland worden. Stagiaires zijn altijd boventallig op de groep aanwezig.

bottom of page