top of page

Oudercommissie


Beste ouders,

 

Op dit moment bestaat de oudercommissie van het Speelblokje uit twee ouders. Wij zouden het erg fijn vinden als er nog 1 ouder bereid is om zich aan te melden als lid van de oudercommissie.

Voor meer informatie zie de vacature hiernaast.

De oudercommissie behartigen direct uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind en probeert u als ouder zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

 

Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen. Zo proberen wij dan ook de kwaliteit van het uitvoerend werk op het Speelblokje te bewaken, namens ouders invloed uit te oefenen op het beleid, de betrokkenheid van ouders te stimuleren en de communicatie tussen het personeel en ouders en tussen ouders onderling te bevorderen.

 

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat op De Blokkendoos gevoerd wordt door adviezen te geven. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de oudercommissie bijvoorbeeld advies uitbrengen over voorgenomen besluiten, het algemene beleid op het gebied van opvoeding, openingstijden,  spel- en ontwikkelingsactiviteiten etc. Mocht u het reglement van de oudercommissie willen inzien, dit is op te vragen bij de voorzitter van de oudercommissie.

 

Met vriendelijke groet,

De oudercommissie van peuteropvang het Speelblokje (i.o.)

 

Tanja Kusters en Stefanie van der Schie- van Wolferen

bottom of page