top of page

Oudercommissie


Beste ouders,

 

Op dit moment bestaat de oudercommissie van het Speelblokje uit twee ouders. Wij zouden het erg fijn vinden als er nog 1 ouder bereid is om zich aan te melden als lid van de oudercommissie.

Voor meer informatie zie de vacature hiernaast.

De oudercommissie behartigen direct uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind en probeert u als ouder zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

 

Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen. Zo proberen wij dan ook de kwaliteit van het uitvoerend werk op het Speelblokje te bewaken, namens ouders invloed uit te oefenen op het beleid, de betrokkenheid van ouders te stimuleren en de communicatie tussen het personeel en ouders en tussen ouders onderling te bevorderen.

 

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat op De Blokkendoos gevoerd wordt door adviezen te geven. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de oudercommissie bijvoorbeeld advies uitbrengen over voorgenomen besluiten, het algemene beleid op het gebied van opvoeding, openingstijden,  spel- en ontwikkelingsactiviteiten etc. Mocht u het reglement van de oudercommissie willen inzien, dit is op te vragen bij de voorzitter van de oudercommissie.

 

Met vriendelijke groet,

De oudercommissie van peuteropvang het Speelblokje (i.o.)

 

Stefanie van der Schie- van Wolferen 

Pauline Smedts

Even voorstellen:

 

Mijn naam is Pauline Smedts en ik ben 34 jaar oud. Mijn vriend is John van de Brand en we hebben drie kinderen: Anna, Julia en Noud. Anna is vijf jaar oud, Julia is drie jaar oud en Noud is pas twee maanden oud. Ongeveer drie jaar geleden hebben we ons huis gebouwd in de Zuster Mechelinastraat in Oijen.

 

Toen Anna twee jaar oud was, begon ze naar de peuterspeelzaal te gaan en nu volgen haar jongere zusje en broertje in haar voetsporen. Naast mijn gezin werk ik ook in de zorg in een verzorgingstehuis in Oss. Daarnaast ben ik al zo'n 12 jaar actief als trainster voor de dansmariekes en zit ik bij de carnavalsstichting de Bokkenrijders. Het carnavalsleven wordt in ons gezin goed gevierd.

 

Onlangs werd mij gevraagd om deel te nemen aan de oudercommissie van de peuterspeelzaal. Aangezien ik nog steeds twee keer per week mijn kinderen naar de peuterspeelzaal breng en mijn jongste over twee jaar zal beginnen, lijkt het mij een leuke uitdaging om over bepaalde punten mee te denken en bij te dragen aan de peuterspeelzaal. Ik ben blij dat ik deze kans krijg en ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen.

 

Groet Pauline

bottom of page