top of page

Peuteropvang

Overige informatie en formulieren zijn te vinden in het online ouderportaal. 

Tip: voeg de link van het ouderportaal toe aan je browserfavorieten!

 

 

Aanbevolen websites:

Landelijk register kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen geregistreerd die voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen conform de Wet kinderopvang. Eveneens is op deze site alle registratienummers te vinden.

 

VVE Methode UK en PUK

Puk & Ko is het totaalprogramma van Zwijsen voor peuterspeelzalen. Puk & Ko stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. Want de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod.

 

Over kinderopvangtoeslag

Op deze websites kunt u meer informatie vinden met betrekking tot de Kinderopvangtoeslag.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag  

www.toeslagen.nl

 

Over voeding

Voedingscentrum

Gezondtrakteren

 

 

Partners & websites uit de omgeving

                                                      

Basisschool Oijen   

Kinderopvang de Blokkendoos, Lithoijen    

Centrum Jeugd en gezin Maasland

GGD Hart voor Brabant

Bibliotheek (tip: abonnement 0-12 jarige is gratis)

 

 

 

​GGD Inspectierapporten

Certificaat samen werken aan kwaliteit

Peuteropvang het Speelblokje heeft een certificaat ‘Klachtenvrij in 2021 ontvangen. Dit betekent dat er in 2021 geen klachten zijn ontvangen van zowel ouders als de oudercommissies. Natuurlijk zijn wij hier als kinderopvangorganisatie heel erg blij mee en wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat we het certificaat in de toekomst ook weer verdienen!

Klachtenvrij-pin-2021.png
bottom of page