top of page

Dagindeling

 

Kinderen hebben houvast aan een terugkerend ritme van de vaste dagindeling waardoor ze zich veilig voelen. Activiteiten en rustige momenten wisselen elkaar af. Een overgang naar een andere activiteit wordt altijd duidelijk aan de kinderen aangegeven. Er is in het dagprogramma ruimte voor vrij spel, de kring en werken in kleine groepjes (bijvoorbeeld een spelletje of knutsleen), buiten spelen en nog veel meer. Daarbij is veel aandacht voor de ontwikkelingen van het kind.

 

We gaan iedere dag buiten spelen. Deze dagelijkse beweging en frisse buitenlucht komen de fysieke en mentale gezondheid van de kinderen ten goede. De duur van het buitenspelen is grotendeels afhankelijk van de weerstomstandigheden.

Start van de dag

Kinderen worden gebracht. Ouders hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de 20 minuten spelinloop. Er is tijd voor overdracht en het nemen van afscheid. Kinderen hebben vrij spel. Voordat we de kring in gaan, wordt eerst samen het speelgoed opgeruimd.

1.
Begeleid spel in een kleine kring

Verschillende begeleide activiteiten vinden plaats, gerelateerd aan het thema dat op dat moment centraal staat.

3.
Fruit eten, drinken en liedjes zingen
Verschonen of toiletronde en handjes wassen
5.
7.
Afsluiting van de ochtend en vrij spel tot ouders kinderen komen ophalen
9.
Met z'n alle in de kring

Tijd voor de dagopening! Wat staat er vandaag allemaal op het programma

2.
Verschonen of toiletronde en handjes wassen
4.
Buiten spelen, lekker in beweging

Zowel begeleid als vrij spel

Knutselen of begeleid spel

Verschillende begeleide activiteiten vinden plaats, gerelateerd aan het thema dat op dat moment centraal staat.

6.
8.
bottom of page