top of page
20200514_105328.jpg

Buitenschoolse opvang

Wanneer uw kind vier jaar is geworden kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang bij de Blokkendoos. 

Dit kan op 3 locaties. De reguliere BSO wordt aangeboden in op onze locatie in Lithoijen en in de multi functionele ruimte van het Hart van Oijen. Ook bieden we voor de 7+ers de mogelijkheid om op dinsdag en donderdag deel te nemen aan onze sport-BSO in Lith.

Op de buitenschoolse opvang zijn basisschool kinderen voor school, na school en tijdens de schoolvakanties van harte welkom. De BSO biedt een gezellige en uitdagende plek in huiselijke sfeer met gediplomeerde leiding. Bij de Blokkendoos en bent u verzekerd dat er constante aandacht uitgaat naar uw kind. We willen graag een verlengstuk zijn van thuis. De kinderen kunnen zich zo na een inspannende dag op school hier lekker uitleven of juist tot rust komen.

 

Op de BSO mogen kinderen na schooltijd zelf kiezen wat ze gaan doen. Lekker uitrusten van een inspannende dag, zich juist uitleven of meedoen met de activiteiten die er aangeboden worden.

Bij de BSO ligt de nadruk op ontspanning.

 

Als de school is afgelopen, verzamelen de kinderen zich bij de leidster die de kinderen komt ophalen. Gezamelijk gaan we naar de locatie. Eerst even met z'n alle aan tafel met wat drinken en een koekje. Er wordt besproken hoe de schooldag is verlopen, wie de BSO-er van de dag is, en welke activiteiten we zullen gaan doen.

 

We stimuleren de kinderen om veel buiten te spelen en te bewegen. In de namiddag krijgen de kinderen soep en groenten of een cracker aangeboden. Als de ouders de kinderen komen ophalen is er een overdracht.

 

Tijdens de schoolvakanties worden er speciale dagactiviteiten of uitstapjes georganiseerd, zodat de kinderen extra veel lol beleven. Vaak zijn deze activiteiten aan de hand van een thema.

Kinderen mogen zelf inbrengen welke activiteiten ze leuk vinden om op de BSO te doen.

Periodiek is er een ''kinderoverleg''.

De kinderen worden verzorgd aan de hand van het door ons zorgvuldig samengestelde pedagogisch plan. Daarnaast wordt er voldaan aan de eisen van de Wet Kinderopvang zodat er altijd kwalitatief hoogwaardige opvang wordt aangeboden.

Voor meer informatie: www.deblokkendoos.com

BSO Oijen

De BSO verblijft in de multi-functionele ruimte van het Hart van Oijen. In de ochtend is hier de peuteropvang gevestigd en in de namiddag wordt de ruimte aangepast voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er word ingespeeld op hun behoeftes en speelgoed voor alle leeftijdsgroepen aangeboden.

Er is altijd 1 vaste beroepskracht aanwezig tot een aantal van 11 kinderen. Wanneer er meer dan 11 kinderen zijn, zullen er 2 beroepskrachten op de groep aanwezig zijn.

Maximaal kunnen er 16 kinderen tegelijkertijd geplaatst worden op de BSO groep. Naast de gediplomeerde beroepskrachten kunnen er ook stagiaires ingepland worden. Stagiaires zijn altijd boventallig op de groep aanwezig.

Tijdens de vakantieperiodes sluiten de kinderen aan op de BSO vakantie/activiteitenplanning van de BSO in Lithoijen.

7+ sport BSO Lith

 

Op dinsdag- en donderdagmiddag is er een 7+ Sport BSO. Hier bieden we de 7+ ers een gevarieerd aanbod van sport- en spelactiviteiten.

De Sport BSO is op het sportpark de Akkeren in Lith.

 

Er zijn altijd minimaal twee volwassenen aanwezig op deze locatie.

Er is altijd 1 vaste beroepskracht aanwezig tot een aantal van 10 kinderen.

Wanneer er meer dan 10 kinderen zijn, zullen er 2 beroepskrachten op de groep aanwezig zijn.

Maximaal kunnen er 20 kinderen tegelijkertijd geplaatst worden op de BSO groep in de leeftijd van 7 tot 12 jaar.

 

Naast de gediplomeerde beroepskrachten kunnen er ook stagiaires ingepland worden.

Stagiaires zijn altijd boventallig op de groep aanwezig.

 

 

BSO Lithoijen

 

Net als in Oijen bieden we de kinderen op de BSO in Lithoijen de ruimte om zowel te ontspannen als deel te nemen aan verschillende activiteiten. De kinderen kunnen zowel binnen als buiten spelen. Binnen is er een gezellige ruimte ingericht met diverse speelmogelijkheden voor iedere leeftijdsgroep. Buiten heeft de Blokkendoos een ruime tuin met diverse speeltoestellen, voetbalgoals en picknickplaats. We bieden de kinderen diverse activiteiten aan en betrekken ze ook in de keuze voor de activiteiten zodat iedereen zich op zijn gemak voelt en de kinderen zich verder kunnen ontplooien. Zo worden er periodiek leerzame kindervergaderingen gehouden. 

 

Op de BSO in Lithoijen bestaat de groep uit kinderen van verschillende scholen. De kinderen worden met de BSO bus door eigen vaste BSO leidsters van- en naar school gebracht. 

 Momenteel zijn er op de BSO kinderen van de volgende scholen:

- bs de Meander, Lith

- bs Sint Jozef, Lithoijen

- bs de Kleine Weide, Oijen

De BSO verblijft in de eigen BSO ruimte.  Er is altijd 1 vaste beroepskracht aanwezig tot een aantal van 10 kinderen. Wanneer er meer dan 10 kinderen zijn, zullen er 2 beroepskrachten op de groep aanwezig zijn.

Maximaal kunnen er 20 kinderen tegelijkertijd geplaatst worden op de BSO groep. Naast de gediplomeerde beroepskrachten kunnen er ook stagiaires ingepland worden. Stagiaires zijn altijd boventallig op de groep aanwezig.

Een kind van de BSO mag op aanvraag wel naar het kinderdagverblijf om hun broertje of zusje te begroeten.

 

Omdat er op dinsdag en donderdag een 7+ sport BSO draait, bestaat de BSO groep op de Blokkendoos deze dagen voornaamelijk uit kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar.

De BSO opvang is altijd volledig gescheiden van het kinderdagverblijf, met uitzondering van de woensdagmiddag. Op deze dag is er een samengestelde groep met het kinderdagverblijf en peuteropvang van maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

De beroepskracht-kind-ratio is altijd zoals door de Wet Kinderopvang wordt aangegeven.

Bij de BSO in Lithoijen is het ook mogelijk om zwemlessen te volgen tijdens de BSO-tijd. Dit door een unieke samenwerking tussen het Golfbad in Oss en de Blokkendoos. Voor meer informatie: www.deblokkendoos.com.

bottom of page