Het team

 

 

Ans van Geffen

Pedagogisch medewerkster

VVE geschoold

Uk en Puk gecertificeerd

KIJK observatiementor

Vertrouwenspersoon Meldcode kindermishandeling

EHBO en BHV-er

Ria Vos

Pedagogisch medewerkster

VVE geschoold

Piramide gecertificeerd

Uk en Puk gecertificeerd

KIJK observatiementor

EHBO en BHV-er

 

 

Anke Kocken

Pedagogisch medewerkster

Beleids- en kwaliteitsmedewerker

VVE geschoold

Uk en Puk gecertificeerd

KIJK coach

Interne TINK trainer

EHBO

 

Lisanne Veldhuis

Pedagogisch medewerkster

VVE geschoold

Uk en Puk gecertificeerd

 

 

José Verheijen

Pedagogisch medewerkster

Priamide gecertificeerd

Uk en Puk gecertificeerd

KIJK observatiementor

EHBO