top of page

Tarieven 2023

Tweeverdieners en doelgroepouders (WKKP) kunnen voor de kosten van opvang kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.

Peuters uit kostwinners gezinnen en gezinnen waarbij beide partners of een van de partners een uitkering heeft, komen in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang. De gemeente maakt afspraken met kinderopvangorganisaties over gesubsidieerde peuteropvang.

 

Openingstijden

Het Speelblokje is wekelijks geopend op Maandag, Dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.15 tot 12.15 uur.

geopend 48 weken op jaarbasis. Het speelblokje is gesloten 1 week in de meivakantie en 3 weken in de zomervakantie. Onze vakantiesluiting staat vermeld in de agenda.

Tweeverdieners*:  

 

Tarief per uur: € 8,97

Per dagdeel per maand / U ontvangt maandelijks een factuur.

12 maanden per jaar.

 

4 uur per week  (1 ochtend per week)               € 143,52

8 uur per week  (2 ochtenden per week)           € 287,04

12 uur per week (3 ochtenden per week)           € 430,56

16 uur per week (4 ochtenden per week)           € 574,08

 * -/- tegemoetkoming belastingdienst. Voor meer informatie zie www.toeslagen.nl

te ontvangen kinderopvangtoeslag op basis van maximaal uurtarief € 8,97

berekening uren per maand ten behoeve aanvraag kinderopvangtoeslag: 48 weken x aantal uren per week : 12 mnd.

rekenvoorbeeld gemiddelde aantal uren per ochtend:

4 uur per week:  48 wk. X 4 uur : 12 mnd = 16 uur  per maand

 

Het Speelblokje heeft 4 weken per jaar vakantiesluiting. Uiteraard is deze vakantiesluiting niet in het maandtarief meegenomen.
 

Kostwinners gezinnen en gezinnen waarbij beide of één van de partners een uitkering heeft*:  

Bij de inschrijving voor gesubsidieerde peuteropvang vullen ouders een gemeentelijk formulier in (ouderverklaring)

Dit formulier dient samen met het inschrijfformulier ingeleverd te worden.

De kinderopvangorganisatie stuurt dit formulier op naar de gemeente. Aan de hand van dit formulier kan de gemeente controleren of ouders daadwerkelijk in aanmerking komen voor gesubsidieerde peuteropvang en eventueel VVE.

 

 

Er zijn drie categorieën gesubsidieerde peuteropvang. 

  • Gesubsidieerde peuteropvang

8 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen, 40 weken per jaar.

Ouderbijdrage per uur: is inkomensafhankelijk.

We ontvangen voor de juiste hoogte van de peuteropvang, een inkomensverklaring. Voor meer informatie over het aanvragen van deze inkomstenverklaring, klik hier

Het is mogelijk om extra peuteropvang af te nemen tegen het reguliere tarief.

  • Gesubsidieerde peuteropvang & VVE

 12 uur per week, verdeeld over 3 dagdelen, 40 weken per jaar.

Voor deze peuteropvang komen uitsluitend peuters in aanmerking die een VVE indicatie hebben van het consultatiebureau.

Ouderbijdrage per uur: € 0,34

Ouderbijdrage per jaar: € 217,60

  • Gratis derde dagdeel VVE

Er zijn ook peuters uit tweeverdieners gezinnen met een VVE indicatie.

Deze ouders zijn toegewezen op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Omdat de gemeente Oss het belangrijk vindt dat ook deze peuters minimaal 12 uur per week VVE krijgen, komen deze peuters in aanmerking voor een gratis derde dagdeel.

(op de locatie bij de Blokkendoos in Lithoijen krijgen peuters een gratis 3e en 4e dagdeel. Ouders zijn vrij om een locatie naar keuze te kiezen)

Ouderbijdrage per uur: € 0,00

Ouderbijdrage per jaar: € 0,00

Inschrijfgeld:  

€ 25,00

Incidentele opvang/ extra dagdelen:  

Incidentele opvang is alleen mogelijk wanneer er plaats is binnen de groep

Uurtarief: € 8,97 per uur

Hiervoor dient u het hele dagdeel af te nemen.

bottom of page