Tweeverdieners*:  

 

Tarief per uur: € 8,02

Per dagdeel per maand / U ontvangt maandelijks een factuur.

12 maanden per jaar.

 

4 uur per week  (1 ochtend per week)               € 128,30

8 uur per week  (2 ochtenden per week)           € 256,64

12 uur per week (3 ochtenden per week)           € 384,96

 

 * -/- tegemoetkoming belastingdienst. Voor meer informatie zie www.toeslagen.nl

te ontvangen kinderopvangtoeslag op basis van maximaal uurtarief € 8,02

 

berekening uren per maand ten behoeve aanvraag kinderopvangtoeslag: 48 weken x aantal uren per week : 12 mnd.

rekenvoorbeeld: 4 uur per week:  48 wk. X 4 uur : 12 mnd = 16 uur  per maand. 

Kostwinners gezinnen en gezinnen waarbij beide of één van de partners een uitkering heeft*:  

Bij de inschrijving voor gesubsidieerde peuteropvang vullen ouders een gemeentelijk formulier in (ouderverklaring)

Dit formulier dient samen met het inschrijfformulier ingeleverd te worden.

De kinderopvangorganisatie stuurt dit formulier op naar de gemeente. Aan de hand van dit formulier kan de gemeente controleren of ouders daadwerkelijk in aanmerking komen voor gesubsidieerde peuteropvang en eventueel VVE.

 

 

Er zijn drie categorieën gesubsidieerde peuteropvang. 

  • Gesubsidieerde peuteropvang

Gesubsidieerde peuteropvang is 7 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen, 40 weken per jaar.

Ouderbijdrage per uur: € 2,45

Ouderbijdrage per jaar: € 686,-

Het is mogelijk om extra peuteropvang af te nemen: extra uren worden tegen uurprijs van €8,02 per uur gefactureerd. 

  • Gesubsidieerde peuteropvang & VVE

Gesubsidieerde peuteropvang en VVE is 10 uur per week, verdeeld over 3

dagdelen, 40 weken per jaar. Voor deze peuteropvang komen uitsluitend peuters in aanmerking die tot de VVE doelgroep behoren (gewichtenregeling) en/of een VVE indicatie hebben van de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau).

Ouderbijdrage per uur: € 0,60

Ouderbijdrage per jaar: € 240,-

  • Gratis derde dagdeel VVE

Er zijn ook peuters uit tweeverdieners gezinnen die tot de VVE doelgroep (gewichtenregeling) behoren en/of een VVE indicatie hebben van de Jeugdgezondheidszorg. Deze ouders zijn toegewezen op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Omdat de gemeente Oss het belangrijk vindt dat ook deze peuters minimaal 10 uur per week VVE krijgen, komen deze peuters in aanmerking voor een gratis derde dagdeel.

Ouderbijdrage per uur: € 0,00

Ouderbijdrage per jaar: € 0,00

Inschrijfgeld:  

 

€ 25,00

 

Incidentele opvang/ extra dagdelen:  

 

Incidentele opvang is alleen mogelijk wanneer er plaats is binnen de groep

Uurtarief: € 8,02 per uur

Minimale afname uren ( 4 uur)

Tarieven 2019

Tweeverdieners en doelgroepouders (WKKP) kunnen voor de kosten van opvang kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.

Peuters uit kostwinners gezinnen en gezinnen waarbij beide partners of een van de partners een uitkering heeft, komen in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang. De gemeente maakt afspraken met kinderopvangorganisaties over gesubsidieerde peuteropvang.

 

Openingstijden

Het Speelblokje is wekelijks geopend op  Dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.15 tot 12.15 uur.

geopend 48 weken op jaarbasis. Het speelblokje is gesloten 1 week in de meivakantie en 3 weken in de zomervakantie.