top of page

Actuele beslisboom: mag mijn kind naar de opvang/school (versie 12 december 2022)


Met de beslisboom kan bepaald worden of een kind wel of niet naar het kinderdagverblijf of bso kan gaan.

Er is een nieuwe beslisboom voor de kinderopvang, die geldt voor kinderen van alle leeftijden. Er is ten opzichte van de vorige beslisboom alleen een extra stap toegevoegd voor de 0- tot en met 3-jarige

bottom of page