Actuele beslisboom: mag mijn kind naar de opvang/school (versie 7 juli)


Met de beslisboom kan bepaald worden of een kind wel of niet naar het kinderdagverblijf of bso kan gaan.

Er is een nieuwe beslisboom voor de kinderopvang, die geldt voor kinderen van alle leeftijden. Er is ten opzichte van de vorige beslisboom alleen een extra stap toegevoegd voor de 0- tot en met 3-jarige